เกี่ยวกับเรา

บริษัท ดีว่าทราเวลดอทคอม จำกัด ใบอนุญาตท่องเที่ยว เลขที่ 11/11100 บริหารจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ

บริษัท ดีว่าทราเวลดอทคอม จำกัด เป็นบริษัทที่มีความมุ่งมั่นรักษาคุณภาพ และมาตรฐาน ที่จัดสรรเพื่อลูกค้าและ

นักท่องเที่ยว ด้วยการรักษาคุณภาพด้านความซื่อตรงที่มีต่อลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคา และความคุ้มค่า

รวมถึงด้านการให้บริการที่ประทับใจ จริงใส โปร่งใส ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้

จดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภทบ

ริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ทะเบียนเลขที่ 0195556001625 ในนามบริษัท ดีว่าทราเวลดอทคอม จำกัด

ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีทุนสำรองเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นใจให้ลูกค้า ไว้วางใจในการบริการ

ด้วยความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่าน ผมในนามของคณะกรรมการบริหารจัดการบริษัท ดีว่าทราเวลดอทคอม จำกัด ขอยืนยันเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความ มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ รักษาคุณภาพการท่องเที่ยว รักษาชื่อเสียงบริษัท และมาตรฐานราคา ด้วยโปรแกรมทัวร์ที่คัดสรรแล้วเป็นอย่างดี เพื่อลูกค้าและนักท่องเที่ยวทุกท่านทุกระดับได้ท่องเที่ยวด้วยความประทับใจ

จากความมุ่งมั่นตั้งใจในการให้บริการ และการให้โอกาสสนับสนุนของทุกท่าน

“ผมในนามของประธานกรรมการบริษัท และพนักงานบริษัท ดีว่าทราเวลดอทคอม จำกัด ทุกคน ขอขอบคุณ ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ทุกด้านด้วยดีเสมอมา ผมขอให้คำมั่นว่าจะยึดหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดไป เพื่อพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง”

รับจัดกรุ๊ปทัวร์

 

ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่าน ที่ต้องการใช้บริการ จัดกรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา จัดทัวร์ ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา บริษัท ห้างร้าน

หน่วยงาน เอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กร มูลนิธิต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ ราชการ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย บริษัททัวร์ บริษัทท่องเที่ยว ที่พร้อมให้เราดูแลลูกค้าของท่าน กลุ่มบุคคล ครอบครัว กลุ่มเพื่อน กลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ท่านที่สนใจ

และชื่นชอบ การท่องเที่ยวกับกลุ่มของตัวเองแบบส่วนตัว (Private Group) “เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดูแลกรุ๊ปเหมา หากท่านสนใจโปรแกรมทัวร์ที่นำเสนอในเวบของเรา ท่านสามารถเช็คราคาและสอบถามการตัดกรุ๊ปเหมาสำหรับพีเรียตที่เป็นวันเดินทางของแต่ละโปรแกรมได้ทันทีค่ะ”

ดีว่าทราเวลดอทคอมจำกัด สำนึกและขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการ จัดกรุ๊ปทัวร์ และ วางแผนการเดินทาง ให้กับท่าน ครอบครัว หน่วยงาน องค์กร ของท่าน ด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทำหน้าที่ของเรา จะมีส่วนในการสร้างความประทับใจให้กับท่านในการเดินทางทุกครั้ง และหากมีโอกาสที่ดี เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับใช้ทุกท่านอีกครั้ง

 

 

 

บริการจำหน่ายแพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ

รับจัดนำเที่ยวเป็นหมู่คณะ

บริการนำเข้าสินค้า

ช่องทางการติดต่อ
Dwa Travel  เวลาทำการ

         วันจันทร์ – วันศุกร์
          เวลา 10:00 น. – 17:00 น.

 

        090-807-7730